חדש:

ג'ודו (פעמיים בשבוע) כיתות ד'-ו'

יום קבוצה שעות מיקום
ראשון כיתות ד'-ו' 15:00-16:00 סטודיו
רביעי כיתות ד'-ו' 15:00-16:00 סטודיו