רישום לקייטנת ספורט קיץ 2020

פרטי הילד/ה


--

פרטי ההוריםפרטי הקייטנה

שם תאריך שעה מחיר הערה
כיתות גן חובה-ג' - יום קצר 16/8/2020-20/8/2020 8:00-13:00 750 ₪
כיתות גן חובה-ג' - יום ארוך 16/8/2020-20/8/2020 8:00-16:00 1000 ₪


פרטי התשלום


הסכם

  •    אנו מסכימים שאם יתעוררו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של המסגרת, ההנהלה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו.
  •    אנו מתחייבים בתשלום מלא, גם אם הייתה השתתפות חלקית. לא יוחזרו תשלומים בגין הפסקה בדיעבד.