חדש:

התעמלות קרקע נבחרת תחרותית (מיונים) נבחרת

יום קבוצה שעות מיקום
שני נבחרת 16:00-18:45 אולם ספורט
חמישי נבחרת 16:00-18:45 אולם ספורט