חדש:

כדורגל (פעמיים בשבוע) כיתות ג'-ד'

יום קבוצה שעות מיקום
שני כיתות ג'-ד' 15:30-16:30 מגרש ספורט
חמישי כיתות ג'-ד' 15:30-16:30 מגרש ספורט