חדש:

כדורגל

המשחק הפופולרי בעולם. מפתח כושר גופני, מודעות ספורטיבית, משחק קבוצתי וביטחון עצמי. במסגרת החוג יוקנו לילדים מיומנויות יסוד כגון: בעיטה לשער, מסירה נכונה, עצירת כדור, לימוד חוקי המשחק ועוד.


רישום לחוג כדורגל (קבוצה 1) קבוצת טרום חובה- גן חובה

פרטי הילד/ה


--

פרטי ההוריםפרטי החוגיםנהלי הרשמה

 • פעילות החוגים מתקיימת בין החודשים ספטמבר 2019 ועד יוני 2020.
 • פתיחת חוג והמשכיותו מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • מחיר החוגים הינו מחיר שנתי (עשרה חודשים) המתורגם לעלות חודשית. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופש במהלך השנה ולא יינתן זיכוי בגינם. אין אפשרות לרישום בתשלום חלקי עבור הפעילות. יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום.

ביטול חוג

 • הודעה על ביטול חוג תתבצע בכתב בלבד באמצעות המייל AvivKid@gmail.com .
 • לא יתקבלו ביטולים בטלפון ו/או בהודעה למדריך.
 • עד לקבלת הודעה הנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
 • העברה מחוג לחוג או ביטול השתתפות בחוג יש להודיע בכתב עד ה–25 בחודש עבור קבלת החזר לחודשים הבאים.
 • הודעת ביטול שתתקבל לאחר ה–25 בחודש, תאפשר הפסקת החיוב רק בתום החודש העוקב.
 • בקשות להפסקת פעילות בחוג תתקבלנה עד ה–31.3.20. לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין הפסקת ההשתתפות.
 • לא יוחזרו שיעורים/כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט היעדרות של מעל חודש עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור רפואי מתאים.
 • היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף ו/או תועבר למשתתפים במועד אחר.
 • אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.

הנחות

רישום לשני חוגים למשפחה יזכה ב–10% לחוג הזול מבניהם.

רישום לשלושה חוגים למשפחה יזכה ב–10% לשני החוגים הזולים ביותר.

מעל לשלושה חוגים למשפחה תזכה ב–10% לכלל החוגים.

במקרה של ביטול חוג, יבוטלו גם ההנחות.

 

תשלום:

 • התשלום לחוג יתבצע מראש באמצעות 5 המחאות דחויות דו חודשיות לפקודת אביב קיד בע"מ לתאריכים הבאים: 5/9/19, 5/11/19, 5/1/20, 5/3/20 ו-5/5/20 .
 • חיוב בכרטיס האשראי יתבצע רק לאחר פתיחת השנה ולאחר אישור במייל על החוגים הנבחרים והסכום לתשלום.
 • עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בכ-50 ₪.
 • דמי ביטול עסקת אשראי חלקית או מלאה בסך 50 ₪.
 • בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/חומרים/ימי עיון אשר אינם כלולים במחיר החוג ומתבצעים בתשלום נפרד.
 • דמי רישום בסך 60 ₪ יגבו באופן חד פעמי. לא ייגבו דמי רישום נוספים במידה ונרשמים למספר חוגים.
 • שיעור ניסיון יתאפשר לכל חוג. שיעור הניסיון הינו בתשלום וכלול במחיר השנתי אשר מצוין. במידה והוחלט לא להמשיך לאחר שיעור הניסיון לא יתבקש כל תשלום.

פרטי התשלום