חדש:

לגו אתגרי

לימוד מתמטיקה, פיזיקה ומכניקה באמצעות לגו. בכל שיעור יבנו הילדים דגם הממחיש את העיקרון הנלמד בשיעור.

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס אביב כיתות א'-ג' שישי 11:45-13:00 כיתת מדעים
ביה"ס כוכב הצפון כיתות א'-ג' שלישי 16:30-17:45 כיתה ב'2