המסע הקסום

masa

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס אביב כיתות א'-ב' רביעי 16:30-17:15

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב כיתות ג'-ד' רביעי 17:15-18:00

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס כוכב הצפון כיתות א'-ב' ראשון 16:30-17:15

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס כוכב הצפון כיתות ג'-ד' ראשון 17:15-18:00

קורס זה סגור לרישום כרגע