ריקוד לגיל הרך

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס כוכב הצפון קבוצת טרום טרום חובה (גילאי 3) חמישי 16:45-17:15 סטודיו
ביה"ס כוכב הצפון קבוצת טרום חובה חמישי 17:15-18:00 סטודיו
ביה"ס כוכב הצפון קבוצת גן חובה חמישי 18:00-18:45 סטודיו