חדש:
מייקרס

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס כוכב הצפון כיתות א'-ב' שישי 12:00-12:45 כיתת אומנות
ביה"ס כוכב הצפון קבוצת גן חובה שישי 12:45-13:30 כיתת אומנות