חדש:
דרמה

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס אביב כיתות א'-ב' שלישי 16:30-17:15 חדר מוסיקה חטיבה צעירה

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב קבוצת טרום חובה- גן חובה שלישי 17:15-18:00 חדר מוסיקה חטיבה צעירה

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס כוכב הצפון כיתות א'-ב' רביעי 16:30-17:15

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס כוכב הצפון קבוצת טרום חובה- גן חובה רביעי 17:15-18:00