מוסיקה צלילי עולם

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס כוכב הצפון כיתות א'-ב' שלישי 16:00-16:45

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס כוכב הצפון קבוצת טרום חובה- גן חובה שלישי 16:45-17:30
ביה"ס כוכב הצפון קבוצת טרום טרום חובה (גילאי 3) שלישי 17:30-18:15