חדש:
מתמטיקאי צעיר

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס אביב כיתות ד'-ו' חמישי 15:40-16:30 כיתת מדעים

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב כיתות א'-ב' חמישי 16:30-17:15 כיתת מדעים

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב כיתות ב'-ד' חמישי 17:15-18:00 כיתת מדעים

קורס זה סגור לרישום כרגע