חדש:
הרקדה

הרקדה לבנים ולבנות! רוקדים כל השיעור לשירים שהילדים אוהבים. בדרך של ספורט והנאה משפרים קואורדינציה, מפתחים עושר תנועתי, תפיסת מרחב וכישורים חברתיים.

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום