חדש:

קוסמים צעירים

חוג קסמים ייחודי המלמד את סודות הקסמים. 

* תיערך גביה נוספת עבור חומרים וציוד במהלך השנה מול המפעיל עצמו.

איפה ומתי

מרכז קבוצה יום שעות מיקום רישום
ביה"ס אביב כיתות ד'-ו' שלישי 13:30-14:15 כיתת מדעים

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב קבוצת גן חובה-א' שלישי 16:30-17:15 כיתת מדעים

קורס זה סגור לרישום כרגע

ביה"ס אביב - שלישי 16:45-17:30 כיתת מדעים